GO TO THE MIRROR

GO TO THE MIRROR
  • יצרן:
    Artemide
073-2130000
מנורת קיר מיוחדת המשמשת גם כמראה ,בעלת יכולת להעברת אור מיד עם הדלקתה.יכולת זאת ניתנת בגלל הטיפול המיוחד הניתן לזכוכית.הנורה מעוצבת בצורה ריבועית ,ומחולקת ל3 יחידות עצמאיות של מקור אור מאונכות,בכך אנו יכולים לשלוט על כל מקור אור בנפרד וליצור הרמוניה אין סופית של גוונים.