דירה במבנה לשימור

דירה במבנה לשימור
דירה במבנה לשימור בסגנון בינלאומי. במסגרת שימור מבנים בעיר הלבנה בוצעה הרחבה וחלוקה מחדש. מחזור אלמנטי שפורקו מהדירה המקורית מהווה עקרון עיצובי מוביל בתכנון הדירה.

מציגי הפרויקט

תגובות