חצר בית ספר

חצר בית ספרמטרת תכנית הפיתוח לייצר
מגוון אזורי פעילות חינוכיים
דינמי שיפעיל המוטיבציה מחוץ
למבנה בית הספר.
אזורי הפעילות מתוכננים לתת
מענה לפעילות פנאי של
הילדים בהפסקות ,אזורי חקר
לימוד והדרכות חיצוניים
ונושאיים ,אזורי פרזנטציה ודיון
חיצוניים ,אזורי אומנות ומוסיקה
ומרחב תנועה חופשי מסוגים
שונים החצר תהווה אזור הדרכה חיצוני ,
לנושאי רבים אומנות ,ספרות ,מוסיקה
וספורט,
החצר מחולק לאזורי ישיבה חופשי
ולימודי ,ואזורי מתקן מוסיקה וציור
,אזורי משחק חופשי ,פעילות ספורט
ועונתי (איסוף זיתים ),אזורי יצור וחקר
אוזרים מוצללים מכוון השמש ,אזורים
פתוחים לשמש

מציגי הפרויקט

 • אינאס עאבד
 • קליק לחיוג: 0526962937
 • טלפון:
  0526962937הצג
 • כתובת:
  שפרעם
 • אתר:
  הצג

תגובות