נספח השימור למטולה

נספח השימור למטולהנספח השימור לתכנית האב של מטולה

במסגרת הכנת תכנית האב החדשה לעיר מטולה,ערכתי את נספח השימור של העיר מטולה. הנספח כולל סימון של כל הבניינים הראויים לשימור במטולה, עריכת מחקר היסטורי ושימורי הנוגע לכל מתחם ובנין, והתווית מדיניות שימור למושבה ולכל בנין במושבה.

מציגי הפרויקט

תגובות