תכנון ועיצוב בית פרטי

תכנון ועיצוב בית פרטיתכנון ועיצוב חוץ ופנים בית פרטי צמוד קרקע
במושב יתד בנגב המערבי ממגרש ועד בניה
עבור משפחה מדהימה

כרגע אחר שלב קבלת היתר ולקראת בניה
מצורף תמונת הדמיה של הבית בסגנון מודרני משתלב בטבע

מציגי הפרויקט

תגובות