הדמיות

חנוכיה
מספר הדמיות שעשיתי, של אלמנטים "סתמיים" וללא קשר לתכנון אדריכלי.
מנסה להבין איך מתבצעת פה הצגת תיק העבודות באתר, ובהמשך אעלה פרוייקטים יותר תכנוניים, אדר' ומקצועיים.


ההדמיות בוצעו בזמנו ע"י תוכנת אנימטור.