טלי בן חמו

טלי בן חמו
כפר שלם-צפיפויות משתנות

תחילה בחקירה של כפר שלם בה נבחנה תופעת הפחונים וזוהו צפיפויות משתנות, שכבתיות , עוביים משתנים של החומרים, טקסטורות רבות של הסתרה מעץ, פח, ברזל ויריעות בד כאשר בכל אחד מהם ניכרות השפעות הזמן כגון קרעים, חורים, חלודה וכו.
הבד הארוג מייצג את כפר שלם על פחוניו בצפיפויות המשתנות ובשכבתיות שלו . הבד מולל, יוצרו ממנו טקסטורות שונות, נבחנו חדירות האור דרך אותן פיסות בד, נוצקו טקסטורות, צורות שונות ועוביים משתנים.
הבד בעצם מייצג את הפחונים, את המרקם האנושי, הגיאוגרפי , האורבאני/כפרי של כפר שלם .

במרחב הציבורי הושארו הפחונים הצפופים אשר יצרו סביבם בהדרגתיות מרחב פתוח , רחוב , שבכל קצה של הרחוב ימוקם בניין מגורים. הבניינים יצרו דו שיח של צפיפויות משתנות בהדרגה.תכנון הבניין הוא בעצם תרגום ההסתכלות על הפחון בצורה אסתטית, ביקורתית, עיצובית .


סדרת מודלים קונספטואליים ביטאו את הרעיונות הנ"ל המדברים על צפיפויות משתנות .

תפיסת התכנון שנוצרה כתוצאה מהחקירה היא תכנון מבנה המבטא את הצפיפויות המשתנות של כפר שלם דרך הבד, מבנה שנועד למגורים. במבנה זה יבואו גם לידי ביטוי המסקנות מחקירת הבד על הטקסטורות שלו, חדירת האור, צורניות , צפיפויות, שכבתיות ומרקמים .
חוקיות תכנון המבנה נלקחה מאופן מורכבות הבד הארוג, יישום שכבותיו הקדמית, אמצעיות ואחורית בחזיתות המבנה וכן שילוב טקסטורות הבד וחדירות האור בעיצוב הפנים של כל חלל מגורים.
תכנון המגדל מיועד למגורים ציבוריים ברי השגה בשילוב עם מגורים בסטנדרט גבוה על מנת ליצור ערבוב של סוגי אוכלוסיה שונים . במגדל יהיו פתרונות לקידום אוכלוסיית המגורים הציבוריים בצורת פעוטון ומשחקייה לילדים .

מציגי הפרויקט

תגובות