עינת גבע

עינת גבע
מרכז טיפולים בפארק .
כפר שלם
כפר שלם ממוקם בסביבה אורבאנית שאינה התפתחה במהלך השנים.
במקום מצויים בתי מגורים ואזורים של פחונים, העומדים בפני תהליך של פינוי בינוי.
בקרוב מאד, עתיד כפר שלם לשנות את פניו, עם הקמת קומפלקס חדש של מגדלי מגורים ואזורים מסחריים ושינוי דרכי הגישה המובילות אליו.
בשוטטות בכפר נבחין באזורים רבים פתוחים ברובם פארקים
ואזורים ציבוריים
השינוי שאציע הוא לפתח את אזור הפארק המקביל לארבעת
מגדלי המגורים המרכזיים, כאשר אתמקד במבנה מגורים אחד
ובשתי הקומות שמיועדות למסחר בצמוד לו
ברצוני להפוך את הפארק לציר תנועה מרכזי, שיוביל אל המבנה
הנבחר, וישמש מוקד עניין עיקרי. שינוי מעין זה, ייצר סינתזה בין
התושבים והמבנים הקיימים לבין המבקרים שיגיעו ממקומות אחרים.
שינוי פני השטח יונחה על ידי הקונספציה של אפקט הלוטוס:
בתוכנית הפינוי בינוי בכפר שלם הגריד הקיים הינו סימטרי רשת
קווים אנכים ואופקים. רשת זו תשתנה ותעוצב מחדש בעקבות
תופעת אפקט הלוטוס שתתרחש בתכנון החדש האדריכלי.
מהו אפקט הלוטוס?
סיטואציה של זרימת מים שנעים על גבי עלה הלוטוס.
עלה זה בעל שכבת מגן של שעווה הודף את המים ואינו נותן למים להיספג בעלה. המים שומרים על תנועה מתמדת.
הזזת העלה משפיעה על מסלול תנועת המים.
המים אוספים ואוגרים בתוכם את החלקיקים השונים שמצויים על גבי העלה ובכך גורמים לשינוי תנועתם, לשינוי מסלולם.
טיפת המים מדומה לצמחייה והטבע שיעטפו את המבנה, שהפארק הינו האלמנט המרכזי.
העלה מדומה לפני השטח הטופוגרפיה של כפר שלם לאחר השינוי של פינוי בינוי. השטח מאופיין בגריד רשתי סימטרי וקבוע.
תזוזת העלה היא שינוי הטופוגרפיה שיצרתי בתנועה של ירידה מהפארק לעבר מרכז הטיפולים בהדרגה. עד האזור הנמוך ביותר הבריכה הטיפולית המרכזית.

הגריד הנוכחי הינו רשת סימטרית קבועה שמושפעת מתנועת המים שיעברו דרכה. הטבע (המים) מתנקז לעבר מרכז הטיפולים מהחוץ אל הפנים.
כאשר המים מגיעים למקום הנמוך ביותר בפנים המבנה הם אינם נטמעים בגריד הסימטרי הקיים ומתמזגים בבריכה אלא יוצרים שינוי בפנים. מפגש בין פנים חוץ הדרגתי.
המים מכילים כעת את האלמנטים שאספו בדרכם הצמחייה ,הטבע וכעת מתפזרים בחלל ומשפיעים על המבנה מהפנים החוצה. נוצרים חללים המעורבים בחוץ פנים.
חללי מעבר הדרגתיים, טשטוש הגבול בין החוץ לפנים. שתילת הצמחייה מסביב שיוצרת מעבר הדרגתי אל תוך המבנה, עצים ובמבוקים.
הגורם הציבורי הפרטי והאישי יתבטא במפגש בין הפארק וסביבתו הקרובה.
עיצוב פני השטח מחדש ינתבו את התנועה האנושית בפארק שלם לעבר המבנים החדשים והמבנה שאתכנן מרכז טיפולים בשיטת הידרותרפיה: טיפול במים.
כל התרחשות אפקט הלוטוס בכפר שלם מעצבת את סביבת הפארק, מרכז הטיפולים והחצר הפנימית של מגדלי המגורים סביב לו.
הטבע נכנס בהדרגה אל הפנים, והפנים יוצא ונפגש עם החוץ.

מציגי הפרויקט

תגובות