תיכנון ועיצוב בר Beer Hole

תיכנון ועיצוב בר Beer Hole
הבר תוכנן בקונספט בר אירי מודרני.
עבודות הבנייה נעשו בתוך מבנה עתיק באשקלון,תוך הקפדה על השימור ערכיו.
התיכנון כלל גם עיצוב חזית בהתאם לרוח המקום ופיתוח חוץ.

מציגי הפרויקט

תגובות