קמינים בנויים

קמינים בנויים
בניית קמינים לפי בחירת הלקוח כל צורה שתרצו, כל גודל שתרצו, מאבן טבעית או כל אבן אחר.

אנחנו מיצרים את הקמין עבור הלקוח במפעל שלנו. הדבר שמאפר ללקוח לראות ולבחון את הקמין שלו לפני התקנתו בבית. רק לאחר שהלקוח מאשר את העבודה, נתקין עבורו את הקמין.
פשר לבצע שנויים בקמין גם לפני ההתקנה לפי דרישות הלקו. זמן ההתקנה בבית יום אחד (לגו). השיטה מאפשרת פירוק ושדרוג או העברת הקמין למקום אחר אם יהיה צורך בעתיד.

מציגי הפרויקט

תגובות