תוספת קומת פנטאהוז לבניין קיים

תוספת קומת פנטאהוז לבניין קיים
ביצוע תוספת על גג בניין משותף בקריות בשטח של 100 מ"ר עם גג מקורה ופרגולות בטון.

מציגי הפרויקט

תגובות