הבית בכפר סבא - אלומות אור

הבית בכפר סבא - אלומות אור
הבית בכפר סבא, הינו בית של זוג מקסים + 4 ילדים, שניים מתוכם עדיין גרים בבית.
הרעיון המרכזי היה להכניס כמה שיותר אור למרכז הציבורי של הבית, בו נמצאים רוב הזמן.

מציגי הפרויקט

תגובות