פרויקט עיצוב משרד-שרטוט אדרכלי

פרויקט עיצוב משרד-שרטוט אדרכלי
במסגרת שירותי שרטוט אדריכלי, נתבקשתי להכין תוכניות עבודה (העמדה, חשמל, מיזוג, תאורה ופרט קיר טלויזיה, חתכים וחזיתות) לטובת עיצוב משרד באשדוד.
בתיק פרוייקט זה מס' דוגמאות לתוכניות הללו.
(כל הזכויות שמורות).

מציגי הפרויקט

תגובות