משרדי PSI ישראל

משרדי PSI ישראל
חברת PSI הינה חברה גלובלית והנהלתה הראשית ממוקמת בשוויץ.
זכינו לתכנן ולעצב את המשרדים בישראל אשר הוקמו ברעננה.

מציגי הפרויקט

תגובות