אוהד בלאושטיין - חישובי כמויות

0
ניסיון רב במבני ציבור (בתי מלון, בתי חולים, שדות תעופה, קניונים) בארץ ובעולם. חישובי כמויות לצורך יצירת אומדן תקציבי ו/או הגשת הצעת מחיר. בנית ספר כמויות לרבות מפרטים ותנאים כלליים.

חישובי כמויות והגשת חשבונות חלקיים וסופיים לרבות תמחור עבודות נוספות ואישור החשבונות מול הפיקוח ו/או כל גורם אחר.

חישובי כמויות לצורך הזמנת חומרים לאתר לרבות בטון, רשימות ברזל וחומרי גמר.

השוואת הצעות קבלנים לאחר תהליך המכרז וקבלת הצעות מהקבלנים המשתתפים - מקל על תהליך בחירת הקבלן הזוכה, מציאת הנתיב הזול מבין הצעות הקבלנים לצורך ניהול משא ומתן במכרזים המתירים זאת וכו'

אשמח לעמוד לרשותכם בכל נושא
אוהד בלאושטיין
054-7855963