מורן ייעוץ ופיתוח

0
שימוש מושכל במשאבי המים בבית הפרט והמוסדי.
תכנון וביצוע מערכות להשבת מים לשימושים שונים.
שימוש במי גשם, נגר, מים אפורים ומי מזגנים.
שילוב ידע מתחומי האקולוגיה, קרקע ומים, הדראליקה וגינון.
פיתרון כולל שנועד לשרת את היזמים ולתרום למשק המים הארצי.