אל חי בינוי

0523-798903
אנו מבצעים עבודות בניה משלד עד מפתח למגזר הפרטי.
בנוסף לזאת יש בחברתנו מחלקת מיחזור חומרים אשר עוסקת בכל הקשור למיחזור חומרים, בדגש על מיחזור פלדה.