בידוד 360

0536290007
יועץ בידוד תרמי ואקוסטי, ממונה אנרגיה, מרצה בקורס פיקוח ליקויי בניה, יבואן בידוד טבעי.