דניאל חיון עיצוב גנים ונוף

0
עיצוב סביבתי , נוף גנים ומערכות השקייה
תכנון , ייעוץ ופיקוח

פיתוח ועיצוב גנים ברוח ישראלית - צמחייה חסכונית במים, פינת ישיבה/הארחה, צמחית תבלינים , תכנון גינות פונקציונליות בהתאם לדרישות הלקוח, גינות ללא השקעה אינטנסיבית, שילוב איזורי צמחיה ליד מתחם יבש , סולידיות בבחירת הצמחים - שימוש בצמחיה ארצישראלית מובהקת