טל בילינסקי אדריכלות

גישה תכנונית: תכנון פונקציונאלי, ביו-אקלימי ואקולוגי. עיצוב מוקפד ומינימליסטי היוצר תפיסה מרחבית ברורה ורציפה בין חוץ לפנים. אדריכלות השואפת לפשט את התפקוד ואת הקומפוזיציה המבנית יחדיו. תכנון פרטני, מקיף ויסודי יחד עם מתן ליווי צמוד הנותן מענה מלא בכל שלבי התהליך.