משכן אדריכלים

0506011234

משכן אדריכלים משלבים בעשייתם בעולם הארכיטקטורה ופיתוח הנוף את קדמת האדריכלות המקומית והאותנטית שהתפתחה לאורך השנים בישראל, תוך ראיה בכל אתר תכנון כמקרה מיוחד לשם השתלבות מרבית.
 
עיקר עיסוקיה נכללים בתכנון מבנים, תכנון פנים ותכנון מרחב החוץ. השירותים הניתנים במשרדנו נפרסים על פני כל תהליך התכנון, החל משלב הגדרת הקונספט, דרך פיתוח ושרטוט מדויק של הפרטים השונים, וכלה בהוצאת היתר הבנייה.