יצחק ש. למעי

03-6155615

תכנון מבנים ויעוץ הנדסי,תכנון קונסטרוקציות מבטון ופלדה, חיזוק מבנים לרעידת אדמה,תמ"א 38 ,תכנון שיקום מבנים,תכנון תוספות בניה,חוות דעת הנדסיות . משמש כמומחה בית המשפט בכל הארץ בנושא קונסטרוקציה. הוצאת היתרים.

יצחק ש. למעי הינו מהנדס בניין בוגר הטכניון חיפה משנת 1984 ועוסק בתכנון קונסטרוקציות בטון ופלדה, במתן ייעוץ הנדסי, בשיקום מבנים וחיזוקם ובבקרת מבנים. בנוסף, עבר קורסי מומחה של אגודת המהנדסים לבנייה ולתשתית בישראל בנושא רעידות אדמה ומבני פלדה וכן קורס בוררים מומחים.

 

אחד מתחומי ההתמחות העיקריים הינו שיקום מבנים ושחזורם, ומתוקף כך, מייעץ יצחק ש. למעי לחברת עמידר בנושא מבנים מסוכנים. בנוסף, משמש למעי כיועץ מומחה לתחום הקונסטרוקציה מטעם בתי המשפט השונים ברחבי הארץ.

במהלך השנים מבצע יצחק ש. למעי פרויקטים רבים ומורכבים בכל רחבי הארץ, בהם מיזמי בנייה ציבורית, בדיקת עמידות של מבנים בפני רעידות אדמה, עבודות תשתית, ייעוץ לביטוח לאומי ועבודה מול מועצות מקומיות. עם הפרויקטים נמנים מבנה בית המשפט בבאר שבע, מבנה מורכב עבור חיל האוויר ותכנון קונסטרוקציות הפלדה של מבנים CUB + FAB 28 בפרויקט אינטל בקריית גת.

המשרד עובד עם תוכנות מתקדמות לחישוב ולשרטוט, וכן להכנת מפרטים טכניים וכתבי כמויות. 

המשרד שומר שבת.