זיאד קעדאן

0
מהנדס בנין ומודד מוסמך , מעל 25 שנות ניסיון , במשרד שני הנדסאי בנין ושתי קבוצות מדידה , מבצעים את כל עבודות המדידה מתמחים בהכנת תצ"רים , מצביות , חישובי כמויות , AS MADE , הכנת היתרי בניה תוכניות עבודה הכנת כתבי כמויות ומכרזים