ML Designs

אדריכלית,פרילנסרית.בונה הדמיות ממוחשבות, ומכינה תוכניות הגשה לעיריות.
עבור המגזר העיסקי והפרטי.
ממחישה מהתוכניות האדריכליות, לויזואל ציבעוני.
לפרטים נוספים:
[email protected]