משה בן גל - שמאי מקרקעין ושמאי חקלאי

0
ביצוע שומות וביקורת מבנים
משמש כמומחה בית משפט
שמאי מקרקעין ושמאי חקלאי
ומתכנן סביבתי