knv - גדרות במבוק ומוצרי נוי

יבוא ושיווק גדרות במבוק, במבוק מושחל, במבוק להצללת פרגולות,גדר במבוק לגינה,גדר במבוק דק שזור,גדר ענפי ערבה,כדים, כדי גלזורה, כדי טרקוטה,סוכות נחלים,מוטות במבוק,בדים לסוכה,סכך לנצח,אדני רכבת, לבניה ודקורציה, BAMBOO FENCE' KNV קנה צהוב,קנה קש,קנה פשוט,גדר שיזף