סימונה גטה

0508781988
משוגעת על מיחזור ויישומה בעיצוב פנים.