Greentops

0
חברת Greentops(טל' 077-4460280) . מתמחה בהקמת מערכות לייצור חשמל סולרי - אנרגיה ירוקה. בעזרת פנלים סולארים מייצרים חשמל נקי. אתם הופכים ליצרנים ומקבלים תמורה כספית גבוהה ומסובסדת מהמדינה.