Avi Benmelech

054-7567757

משרדנו עוסק  בבניית דגמים משנת  1985.
אנו מתמחים בבניית מודלים פיזיים בתחום האדריכלות.                                                                                                                                                                  דגמים ייצוגיים, דגמי פיתוח ונוף,  בתי מגורים,  תחרויות תכנון  ועוד.

בראש מעיננו איכותו של הדגם,  הדיוק שלו ושהתוצאה הסופית  תהיה לשביעות רצון המזמין / האדריכל.                                                                             על מנת להגיע למטרות אלו, העבודה מבוצעת ע"י בעלי מקצוע בוני דגמים עם נסיון רב,  ברמת גימור גבוהה,                                                             באמצעים ממוחשבים,   חיתוך בלייזר ,  תוך שימוש בחומרים איכותיים  להמחשת חומרי הגמר  המתוכננים  ככל האפשר.
 
השרות ללקוח ושביעות רצונו בסוף העבודה חשובה לנו מאוד.                                                                                                                                                  לכן, לפני תחילת בניית דגם ייצוגי, אנו נוהגים לבנות קטע של המבנה, כדוגמה
בהתאם  לחומרים והצבעים שנבחרו ע'י הלקוח/האדריכל , כדי לודא שהתוצאה תהיה בהתאם לציפיות.