בורשטיין מיכאל

0
פיתוח תוכנה בסביבת אוטוקד. (C++ LISP ObjectARX).