Ileen Arc&Design

054-2040288
הי, שמי אילין סליקטר כהן . הסטודיו שלי Arc&Design עוסק בתכנון בתים פרטיים, עיצוב פנים, הרחבות ושיפוצים.

על הסטודיו ואמונתו-

הסטודיו כולל בתהליך הבניה : שלב התכנון הראשוני, טיפול מול הועדות הוצאות היתרים ורישוי , הכנת תוכניות עבודה לקבלנים, ליווי בבחירת חומרי גמר, יעוץ ופיקוח אדריכלי בשטח.

האדריכלות שלי לא מחפשת יומרות והצהרות . אני מאמינה כי כל אדם הוא עולם של פנטזיות חלומות ודרישות נוחות משלו ושלו בלבד ולכן בכל פרויקט המחקר חדש לגמרי והקו האדריכלי מקבל דמותו על פי אופיו רצונותיו ותחושת הלקוח. 

אשמח לפרט יותר בפגישה פרונטלית בסטודיו . לרשותכם , אילין.