ח.איאד מהנדס בנין

09-9569428
ח.איאד מהנדס בניין
משרד העוסק במתן שירות הנדסי רחב בענף הבניה :
1-תכנון וייעוץ הנדסי קונסטרוקטיבי, למבני בטון ופלדה במגוון רחב. בניה לבתי מגורים ומבני תעשיה מבטון ופלדה.
2-פיקוח וניהול פרויקטים.
3-ביצוע עבודת הנדסיות בתחום הבניה.