אלישע מור אדריכלים

אלישע מור – אדריכלים מתכנני ערים, יוזמים ויועצים
 

 פרטי המתכנן וניסיונו:
השכלה: 
בוגר הטכניון בפקולטה לארכיטקטורה מסלול אדריכלות- B.Arch                                                    מוסמך הטכניון בפקולטה לארכיטקטורה, מסלול תכנון ערים ואזורים (MSc),
תעודת גמר השתלמות בתחום שמאות מקרקעין וניהול נכסים - לימודי המשך, הטכניון .
תכנון ושרטוט ממוחשב בבית הספר הגבוה להכשרה במקצועות המחשב והתוכנה – סיון .
קורס בוררים במכון הישראלי לחוות דעת עדים מומחים ובוררים – מי"ל.
שרטוט ממוחשב Revit 2010 , Autocadחברת אומניטק.

ניסיון מקצועי:
בעל נסיון מקצועי בתחום התכנון של למעלה מעשרים ושמונה שנים.
סגן מתכנן מחוז הצפון וממלא מקומו משרד-הפנים 1983-1990.

במסגרת עבודתו במחוז הצפון, הנחה יזמים מתכננים מהנדסי ערים ומהנדסי ועדות מקומיות, בנושאים הקשורים לתכנון, התאמתו לדרישות המקצועיות של המחוז ולתכניות קיימות. פתרון בעיות תכנוניות ומשפטיות בכל רמות התכנון.תוכניות בנין עיר, בקשות להיתרי בניה, תוכניות חלוקה. תשריטי מרחב תכנון מקומי, תשריטי הרחבות ושינויי תחום שיפוט מוניציפלי.
כמו כן השתתף כחבר בועדה המחוזית לתכנון ולבניה וכיו"ר ועדות המשנה שלה. כיהן כחבר ב14- ועדות מקומיות לתכנון ולבניה במחוז, וכנציג המחוז בהצגת תכניות הטעונות אישור, בפני המועצה הארצית לתכנון ולבניה.

מרכז הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ומ"מ יו"ר הועדה 1990-1993 .

במסגרת עבודתו כמרכז הולק"ח ניהל את עבודת הועדה לשמירה על קרקע חקלאית באמצעות המחלקה לסקר התיישבותי ויעוד מקרקעין במשרד-הפנים. שימש כיו"ר ועדותיה והיה מצוי בקשרי עבודה עם ראשי רשויות מקומיות ומהנדסיהם. כיהן כחבר בועדות הבניה למגורים ולתעשייה בששת מחוזות הארץ עם זכות וטו, לגבי הצעות של תוכניות הנוגעות לקרקע חקלאית מוכרזת.

מרצה בטכניון בביה"ס ללימודי המשך בשנים 1993 - 1990.

במסגרת עבודה זו לימד והנחה קורסים בנושאי תכנון ובניה ובחוק התכנון והבניה, לתלמידי שמאות מקרקעין וניהול נכסים.

סמנכ"ל בחברת דור אנרגיה בתחומי ייזום תכנון ביצוע ופיתוח משנת 1993 עד מאי 1998 .

בתחומי עבודתו יזם פרויקטים נדל"ניים אותם ליווה משלב הייזום ויצירת הקשר העסקי הראשוני עד שלב תכניות עבודה לביצוע.             רכש ניסיון וידע, בתכנון תחנות תדלוק וחנויות נוחות, בניהול תכנון ובביצוע, בחוק התכנון והבניה ובתקנות הנלוות אליו . בחוקי המקרקעין ובחוקים ובתקנות איכות הסביבה הקשורים לרישוי ולהקמה של תחנות תדלוק ולתחומים אחרים של התכנון והבניה.  כמו כן מכיר היטב את מגבלות השימוש בקרקע הנובעות מהוראות התוכניות הארציות השונות, הצעות תיקוניהן ותוכניות המתאר המחוזיות
רכש ניסיון בתכנון, בקידום תכנון, בתיאום תכנון ובניהול פרויקטים לביצוע .הנחייה ליווי ותיאום של צוותי יועצים מתכננים, החל משלב הכנת תב"ע דרך הטיפול הסטטוטורי לאישורה וכלה בהשגת היתרי בניה ובהכנת תכניות עבודה למכרז ולביצוע.

רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.  אדריכל ומתכנן ערים רשום ורשוי. מס' רישום 90037.ומס רישום 11265295 .    מס' רישוי 11061784
שימש כחבר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה במחוז חיפה – נציג המהנדסים והאדריכלים בשנים 2004 , 2005 .
רשום בפנקס החוקרים כחוקר לפי סעיף 107 לחוק התכנון והבניה.

משרדנו מתכנן בין השאר עבור המשרדים הבאים: שיכון, ועדות מקומיות ורשויות מקומיות : השומרון, מנשה, מבוא העמקים, זבולון, חדרה, נתניה, נהרייה, הדרים, קריית אתא,  מודיעין, לב השרון, חבל אשר, טירת הכרמל, מעלה הגליל, מיתר, חברות דלק: דור אנרגיה, חברת הדלק טן, חברת הדלק פז, חברת הדלק סונול. חברות פרטיות וציבוריות: הריבוע הכחול, משכנות כלל, (רשת מגדלי הים התיכון) בריטיש ישראל, חברת בי , אייס, תנופורט, אליאנס, פישמן,  ובעלי קרקע ויזמים פרטיים.  

המשרד הכין חוות דעת מקצעויות לגורמים שונים.
באמצעות המשרד הוכנו חוות דעת מקצעויות בנושאים תכנוניים שונים חלקם הוצגו בבתי משפט. חלקם שימשו לצורך בדיקת היתכנות תכנונית של פרויקטים יזמיים. חלקם שימשו לצורך התנגדות לתכניות או לצורך הגנה על תכניות בפני מתנגדים.