חושן הנדסה

12

ניהול תאום  ופיקוח פרויקטים בניה פרטית ובניה רוויה  משלב התכנון ועד קבלת המפתח חישובי כמיות לפרויקטים פרטים חישובי כמיות לפרויקטים ציבורים חישובי כמיות לתשתיות טיפול בהליך הגשת תוכניות עד לקבלת היתר בניה טיפול בהליך קבלת טופס 4 ותעודת גמר