OPEN ART

046361801

OPEN ART פיתחה ומייצרת במידות מדוייקות, ארגזי תריס נסתרים חדשניים וכן פתחי שירות למזגני אויר.

הארגז נסתר חדשני שפותח בחברת אופן ארט עם כל היתרונות וכל הפתרונות. ארגז נסתר אסטטי ומדויק ,אטום לרוחות,קל לפתיחה. ניתן להזמין בכל מידה עד 6 מטר ללא חלוקות. הארגז הנסתר של אופן ארט בעל מראה אסטטי ללא ברגים ,ידיות או צירים.ארגז במישור הקיר מוכן לצביעה בצבע הקיר. חריץ ההפרדה בין הכנף למשקוף אחיד ומדויק ברוחב מזערי של פחות מ- 1 מ"מ אביזרים ושיטות שפותחו ב- אופן ארט שומרים על מידות מדויקות במהלך ההרכבה ולאחריה. מנגנוני הנעילה מורכבים על אביזרים הניתנים לכיוון כדי להבטיח אחידות של מישור הקיר ומישר הארגז. אטם גומי איכותי מחומר אי.פי.די.אם המותקן בהיקף הכנף מבטיח אטימה מוחלטת לרוחות. למקומות קרים במיוחד ניתן לקבל עם בידוד תרמי ע"י הוספת קלקר בצידה הפנימי של הכנף. פתיחה וסגירה של הארגז מתבצעת בקלות והכל ע"י לחיצה קלה על כנף הארגז. כנף הארגז מחוברת ברצועות תליה המאפשרות לתלות את הכנף עד לגמר הטיפול בתריס. דיוק רוחב החריץ עד 1 מ"מ נשמר ע"י אביזרים המותקנים בהיקף המשקוף בצורה סמויה. בדרך כלל ארגז נסתר מורכב על קורת הפרדה שהינה חלק ממשקוף עיוור של הפתח לקורה זו מתחבר המשקוף העליון של הפתח.משקלה העצמי של הקורה בתוספת המשקוף גורמים לשקיעה של הקורה ובכך הארגז מאבד את דיוקו. בחברת אופן ארט פותח אביזר אומגה מסיבי שתפקידו לתלות את קורת ההפרדה ובכך למנוע שקיעתה וכל זאת מבלי להקטין את עומק הארגז הנחוץ לקוטר גלילה מירבי של התריס. הכנסת הכנף למקומה מתבצעת בקלות אין צורך להתאים הכנסת צירים למקומם,פשוט מניחים את הכנף במשקוף וסוגרים בלחיצה. הכנף מתאימה את עצמה למקום הנעילה תוך שמירה על מרווח אחיד בין המשקוף לכנף. בפיתוח המוצר של אופן ארט הושם דגש על מניעת סדקים בין המשקוף לקיר והן בכנף עצמה. על מנת למנוע סדקים בין הקיר למשקוף פותחו פרופילים המותקנים בהיקף הארגז אליהם מתחברים עם גבס או טייח. בפרופילים אלה חזית מחורצת ומקום למריחת שכבת שפכטל אחידה,פתרון המבטיח גימור מדויק וללא סדקים. כנף הארגז מיוצרת ממסגרת אלומיניום מסיבית בתוכה מותקן פנל אם.די.אף .בין הפנל למסגרת האלומיניום יוצקים דבק שפותח עבור אופן ארט ,המחבר בין העץ למסגרת האלומיניום ובכך נמנעים סדקים בתוך הכנף. ניתן להזמין את הארגזים של אופן ארט אצל כל קבלני האלומיניום בארץ. לקוח-מעתה דרוש ארגז נסתר של אופן ארט אדריכל-ניתן להוריד מאתר האינטרנט שרטוטים של אופן ארט ולשלבם בשרטוטי המבנה עם הארגז הנסתר של אופן ארט כולם מרוצים.

קטלוגים אחרונים של OPEN ART