אופטימס ישראל

0
לנו יש מכונות להנחת אבן משתלבת ואבן שפה. עיקר עבודות הריצוף שלנו מתנהלות בעזרת חב' אקרשטיין.

יגדל יחזקאל