נישת התצוגה לפסלים בסלון

נישת התצוגה לפסלים בסלון
נישת גבס, המשלבת בריקים, מדפי זכוכית ותאורה, לתצוגה של פסלי הקרמיקה

תגובות