חדר עבודה/אירוח

חדר עבודה/אירוח
חדר שחולק ל- 2 כדי להקצות איזור פיסול שניתן להפרדה על מנת שהלכלוך לא יחדור לבית, וחדרון אירוח לנכדים שבאים ללון

תגובות