עמדת האופניים בקבלה

עמדת האופניים בקבלה
עמדת המחשב משמשת את האורחים בתכנון הטיולים ליום הבא.

תגובות