חדר רחצה

חדר רחצה
במלון קיים גם חדר אירוח נגיש חדר הרחצה נגיש.

תגובות