בריכות נוי - מגדל W תל אביב

בריכות נוי - מגדל W תל אביב
אלמנט "שולחן מים" בקנה מידה ציבורי

תגובות