בריכות נוי - מגדל W תל אביב

בריכות נוי - מגדל W תל אביב
מבנה בטון בחיפוי שיש וחלוקי נחל שחורים

תגובות