מבט לסלון

מבט לסלון
חלל כפול עם תקרת עץ חשופה ויציאה לגינה מכל הכיוונים

תגובות