דוגמא-דו"ח בדיקת בית

מתאר בדיקת בית לפני קנייה או בדיקת ליקויים או איתור נזילות, בעל מקצועמהנדס מתחום בדיקת הבתים ממלא את הדו"ח בשטח
ויכול למען אותו או ללקוח או לחברת האם של בדיקת הבתים או לצרכים אחרים

תמונה

תגובות