פרטי בנין - תפר התפשטות בגג - כיסוי בטון

שני פרטים לתפר התפשטות:
1. תפר בגג בין חלקי בנין בגבהים שונים.
2. תפר בין גגות בגובה שווה.

בפרטים נראה הטיפול ביריעות האיטום, המרווח בין הבנינים המנותקים בשכבת קלקר, הכיסוי של כובע הבטון והסגירה במסטיק.תפר התפשטות בגג - כיסוי בטון

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.