פרטי בנין - מדרגות טרצו טרומי - רום ושלח ביחידה אחת

תכנית מנחה לפרטי מדרגות טרצו טרומי. תוכנית, עקרונית למדרגות, חתך אורך ורוחב. הפרט מתיחס למדרגות בהן הרום והשלח של המדרגה באים ביחידה יצוקה אחת.

הפרט תוכנן על ידי עירית תל אביב ויועד למדרגות במבני ציבור.מדרגות טרצו טרומי

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.