פרטי בנין - חתך מדרגה במדרגות טרצו טרומי - רום ושלח ביחידה אחת

חתך מדרגה עקרוני למדרגות טרצו טרומי. הפרט מראה רום ושלח טרומים ביציקה אחת. המדרגות מונחות על קורת בטון מדורגת, בפרט נראית גם מדרגת הפודסט והמפגש עם ריצוף פודסט הביניים.
הקאנט בדופן המדרגה בנוי בצורה מדורגת.חתך מדרגה במדרגות טרצו טרומי

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.