פרטי בנין - קצה בריכה במפגש עם עמוד מובלט

חתך אנכי בקיר בריכת שחיה בנקודת המפגש עם עמוד בטון. בין העמוד לקיר הבריכה תפר התפשטות. דק עץ מונח על הריצוף החיצוני.פרט בריכת שחיה במפגש עם עמוד בטון

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.