פרטי בנין - מפגש גג וקיר בפינה מעוגלת

פרט גג קל עשוי פנלים מבודדים בחיבור אל קיר דומה בצורה מעוגלת. הפינה המעוגלת עשויה פח צורני מכופף. תפיסת הפאנלים המבודדים אל הקונסטרוקציה נעשית באמצעות המרישים העשויים פלדה. הפח הצורני מחובר אל הפנלים של הגג והקיר בעזרת ברגים וסרטי אטימה.מפגש בין קיר וגג בפח צורני מעוגל

עדכונים אחרונים בספריה

לא מצאת? פשוט חפש.