חוקים ותקנות בבית המשותף – שאלות ותשובות

החיים בבית המשותף לא פעם מעלים שאלות בנוגע למה אסור ומה מותר. האם חברת ניהול וועד בית יכולה לדרוש תשלום נוסף בגין שירותים? האם אפשר לחייב דיירים להסכים לפעולות תחזוקה של הרכוש המשותף? מה עושים עם מטרדים מעיקים כגון צמחיה שגדלה פרא בקומות העליונות ומשפיעה על הדירות מתחת? היות והמגורים המשותפים מציבים לא אחת אתגרים כאלו ואחרים, המחוקק קבע תקנות וחוקים שמטרתם להסדיר את היחסים בין הדיירים.

האם ניתן לחייב את דיירי הבניין להיות שותפים לעלויות התחזוקה?

בבניין משותף ובו 13 קומות היה מטרד של יונים. באסיפת הדיירים הוחלט לפרוש רשתות במקומות מסוימים אך דיירי הקומות העליונות התנגדו להשתתף בעלות רכישת הרשתות, שכן אלו לא יונחו בשטחים שרלוונטיים אליהם. נשאלת השאלה: האם אפשר לחייב אתחוקים ותקנות בבית המשותף – שאלות ותשובות כל בעלי הדירות לשלם? התשובה היא לא. היות ורק ליקויים בחצר או בגג מחייבים החזקה תקינה של הרכוש המשותף ושמירה על הקיים, לא ניתן לחייב את חברת הניהול לפרוס רשתות נגד יונים, כל שכן לחייב דיירים שלא מעוניינים בכך. זו אינה הוצאה שדרושה לתחזוקת הרכוש המשותף ולכן אין להוציא אותה מהקופה המשותפת. אלו שמעוניינים במיגור התופעה צריכים להוציא את התשלום מכיסם.

רוב ההחלטות צריכות להתקבל ברוב קולות

כדי להגיע להחלטות אשר קשורות לרכוש המשותף יש לכנס את וועד הבית ולבצע הצבעה. כך למשל אם בבניין יש הסקה משותפת והדיירים רוצים להרחיב או להקטין את שעות פעילותה, יהיה עליהם לכנס את כל הדיירים ולערוך הצבעה, כאשר כל החלטה צריכה להתקבל ברוב קולות. גם אם אינכם מסכימים על האופן שבו חברת הניהול מתנהלת או לחלופין וועד הבית, יהיה עליכם לכנס אסיפה, לנהוג בשקיפות ולהביע את חששותיכם ולהצביע עבור פתרון חלופי. במקרה זה רוב קולות הוא זה שיכריע לכאן או לכאן. 

מה קורה במקרים בהם התבקשתם לתשלום נוסף עבור עבודות תחזוקה?

בין אם יש לכם וועד בית בהתנדבות ובין אם חברה לניהול ועד בית, כל החלטה צריכה להתקבל באסיפה, קל וחומר כאשר מדובר בתשלומים נוספים עבור פעולות תחזוקה. כך למשל אם וועד הבית דורש מדיירי הבניין תוספת תשלום עבור עבודות כאלו ואחרות ואינכם שלמים עם החלטתו, קחו בחשבון שכל פעולה הדורשת תשלום נוסף, בגין פרויקט קיים או פרויקט חדש, צריכה לעבור אישור. עליכם לכנס אסיפה כללית במהלכה וועד הבית יסביר את סיבת התוספת ויציג את העלויות הכרוכות. 

המאמר באדיבות

 • פורטל בתים
 • קליק לחיוג: 077-9616461
 • טלפון:
  077-9616461הצג
 • כתובת:
  רבין 16 קרית אונו
 • אתר:
  הצג

תגובות